Georganiseerde Verenigingsactiviteiten 

Naast het gezamenlijke werk in ons atelier vinden we elkaar op verenigingsactiviteiten die georganiseerd worden door onze evenementencommissie.

Appreciatie-avonden

Toegegeven, we moesten het zelf ook even in het woordenboek opzoeken (grapje) Eenmaal per kwartaal bespreken we in de vorm van intervisieavonden elkaars werk en ontwikkeling. Uiteraard is dat vrijwillig. Het is een gelegenheid om te leren ván en mét elkaar. De grondhouding is positief en opbouwend.  De avonden vinden doorgaans plaats op de derde dinsdag van ieder kwartaal. 

Als er geen werkstukken worden ingebracht door de leden wordt het werk van een houtkunstenaar besproken. Soms komt een kunstenaar zélf naar ons atelier om te vertellen over haar werk. Op andere momenten bereidt een lid zo'n presentatie voor. En als dat niet zo is... dan drinken we gewoon gezellig even een alcohol vrij drankje met elkaar, en mijmeren wat over beeldhouwen in hout en de vereniging

Thema-avonden

Drie maal per jaar organiseren we thema-avonden. Op een themaavond deelt een lid of gastspreker kennis over onderwerpen die van belang zijn voor de ontwikkeling van onszelf als beeldhouwers in hout. Men kan dan denken aan 'slijpen en wetten', (natuurlijk) kleuren van beelden, houtbewerkingstechnieken in culturen, maar ook aan boekbesprekingen. Deze avonden zijn ook toegankelijk voor niet-leden tegen een kleine vergoeding van €7,50.

Exposities

Leden die dat leuk vinden kunnen hun werk presenteren op de exposities waar we ons presenteren.  Exposeren is belangrijk om ook op de langere termijn ons bestaan als vereniging te borgen. We tonen daar ons werk aan de buitenwereld.  Onze leden leden  nemen deel aan de standbezetting en helpen bij de opbouw en afbouw van onze stand. Jaarlijks nemen we deel aan minimaal 2 exposities.

Excursies

Regelmatig, maar minimaal 2 maal per jaar,  organiseren we gezamenlijke excursies of lunches. We bezoeken dan een museum, materiaal leverancier of een verwante discipline zoals beeldhouwers in speksteen, gieterijen of andere ruimtelijke kunstenaars. Deze activiteiten vinden meestal plaats in het weekend. De kosten hiervan worden niet uit verenigingsgelden betaald, maar zijn voor eigen rekening.