contributie

betaalbaar en flexibel

We proberen maximale flexibiliteit aan te bieden aan onze leden. Bepalend voor de hoogte van de contributie is het aantal dagdelen dat je gebruik wil maken van het Atelier. Dat aantal wordt jaarlijks overeengekomen, maar hoeft daarna niet gelijkelijk verdeeld te worden over het lidmaatschapsjaar. Zo kun je bijvoorbeeld inspiratie opdoen tijdens een kortere of langere vakantie, zonder dat dit ten koste gaat van het dagdelen aantal dat je nog kan gebruiken. 

Je kan bij ons kiezen uit 12, 24, 36 of 48 dagdelen ateliergebruik per lidmaatschapsjaar.. 

 

aantal dagdelen contributie
12 dagdelen € 240,00
24 dagdelen € 480,00
36 dagdelen € 600,00
48 dagdelen € 720,00

Alle betaalde lidmaatschappen kunnen zonder verdere kosten deelnemen aan verenigingsactiviteiten in ons Atelier of op het bijbehorende terrein. Voor externe activiteiten worden de extra kosten gedeeld onder de deelnemende leden