Pauline

Secretaris

Pauline vindt het leuk als het haar lukt om een beeld te maken, zoals ze dat in haar hoofd heeft. Na haar werkzame leven met vooral praten, organiseren en adviseren, vindt ze het heerlijk om met haar handen te werken. In de vereniging leert ze van anderen maakt ze het gezellig. Per 1 februari 2023 heeft zij de secretariaatswerkzaamheden van Ronald overgenomen. 

Taken van de secretaris

  • Beheert de ledendatabase (incl. gegevens donateurs)
  • Ontvangt binnenkomende post en behandelt deze. 
  • Archiveert relevante documenten.
  • Zorgt er in goede samenwerking met de webmaster dat het actuele gedeelte van het archief te downloaden is voor bestuursleden.
  • Mailt de conceptagenda en publiceert dit op het ledendeel van de website /inclusief verslag van de vergadering
  • Stelt namen register op van contacten.