Tom

Voorzitter

Zeven jaar geleden ruilde ik mijn hobby digitale fotografie in voor iets maken met mijn handen: beeldhouwen in hout. Hout, soms moet je gewoon volgen wat er in zit, een andere keer leidt het ontwerp. Met Guts & Klopper hoop ik veel mensen een mooie plek te bieden om samen te beeldhouwen.

Taken van de voorzitter

  • Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op.
  • Leidt de bestuursvergaderingen en roept deze bijeen.
  • Schrijft in samenspraak met andere bestuursleden de algemene jaarlijkse ledenvergadering uit. 
  • Stelt, in goed overleg met de secretaris en de penningmeester, het jaarverslag op en herziet dit jaarlijks, voorafgaand aan de jaarvergadering.
  • Roept de jaarlijkse ledenvergadering bijeen.
  • Overlegt met officiële instanties.
  • Stelt samen met andere bestuursleden een kascommissie in.
  • Verzendt een maal per kwartaal een nieuwsbrief.
Tom Ligthart