Gert-Jan

Penningmeester/materiaal- & inrichtingscommissie/kernlid

Mijn naam is Gert-Jan Brouwer woon met Carin in Amersfoort. We hebben 2 kleinkinderen. Elke woensdag is onze oppasdag.

Ik ben een jaar of acht bezig met beeldhouwen in hout. Wat voor mij heel belangrijk is is de gezelligheid van een groep mensen die met dezelfde hobby bezig zijn.

 

 

Taken van de Penningmeester

 • Voert de financiële administratie.
 • Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie.
 • Stelt financiële overzichten op.
 • Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag.
 • Beheert de kas, de bankrekening en de eventuele spaarrekeningen en investeringen.
 • Beheert de inventarislijst en het inventaris.
 • Begroot de inkomsten (uit contributies en donaties) en uitgaveen en voert op deze activiteiten tussentijds en na afronding financiële controle uit.
 • Beslist zelfstandig over uitgaven tot 100 euro, hoger in samenspraak met bestuur.
 • Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van projectbudgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken.
 • Neemt het initiatief om voor bepaalde tijd ingestelde werkgroepen/projectgroepen decharge te verlenen.
 • Onderhoudt contacten met sponsoren en donateurs.